Wim Bok, bestuurder van de stichting Op Kop

Wim Bok, bestuurder van de stichting Op Kop, een samenwerkingsverband van veertien openbare basisscholen in Steenwijkerland en Zwartewaterland: 

“We mogen kinderen cultuur niet ontzeggen” 

“Hoewel het er nog niet van is gekomen om Kopje Cultuur te bezoeken, wil ik graag een bijdrage leveren aan dit festival. Ik voel het als mijn brede verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Sowieso ben ik een enorme cultuurliefhebber. Ik hou van muziek en ga graag naar musea. Kunst en cultuur geven een meerwaarde aan het leven. Ik ben ook bestuurlijk betrokken bij het Platform Cultuureducatie Steenwijkerland, waarin onder meer de basisscholen vertegenwoordigd zijn.” 

“Via Kopje Cultuur kunnen we kinderen en volwassenen in contact brengen met kunst en cultuur. Het lijkt alsof we dat niet meer zo belangrijk vinden en daar maak ik me zorgen over. Er zijn kinderen die we maximale kansen willen bieden maar die nooit in aanraking komen met cultuur. In vergelijking met andere Europese landen lopen we achter, daar is cultuureducatie veel meer geborgd in het onderwijs. Hier wordt het beschouwd als een ‘linkse hobby.’ We groeien niet meer op met cultuur en ik ben daar pessimistisch over.” 

“Kennismaken met cultuur hoort bij je opvoeding. Het is een noodzakelijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, onze toekomstige wereldburgers. Het gaat niet alleen om het genieten van mooie dingen, maar cultuur stelt je ook in staat om de ander op te zoeken, te begrijpen en te helpen. Daarom mogen we kinderen cultuur en dus Kopje Cultuur niet ontzeggen. Ik heb mijn eigen kinderen vaak meegenomen naar allerlei cultuuractiviteiten. Ik beschouw het als een voorrecht dat ik hen dat heb kunnen bieden. Het is belangrijk dat Kopje Cultuur dit ook mogelijk maakt voor andere ouders en hun kinderen. Dat moet zo blijven!” 

Foto: Freek Dolstra