Stichting Kopje Cultuur privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Stichting Kopje Cultuur

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Stichting Kopje Cultuur. Stichting Kopje Cultuur is organisatie die zich bezighoudt met de organisatie van het Festival Kopje Cultuur ieder jaar in het tweede weekend van september. Denk hierbij aan het geven van advies en het ontwikkelen van o.a. beeldmateriaal en werven va subsidies en sponsoren. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Stichting Kopje Cultuur verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Stichting Kopje Cultuur, neem dan gerust contact op! info@kopjecultuur.nl | 0521 – 512668 I Steenwijk.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stichting Kopje Cultuur. Deze worden hieronder toegelicht.

01.  Het versturen van nieuwsbrieven

Stichting Kopje Cultuur stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Stichting Kopje Cultuur. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02.  Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Stichting Kopje Cultuur via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03.  Analytics

De website van Stichting Kopje Cultuur verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Ontvangers

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

De gegevens die Stichting Kopje Cultuur ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01.  Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02.  BijzonderOnline

De e-mail van Stichting Kopje Cultuur wordt gehost bij BijzonderOnline. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betrefende mails opgeslagen op de servers van BijzonderOnline.

03.  Back Ups

De website en back-ups van de website worden gehost bij BijzonderOnline. Gegevens die jij achterlaat op de website van Stichting Kopje Cultuur zijn op de servers van BijzonderOnline. opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting Kopje Cultuur, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01.  Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@kopjecultuur.nl o.v.v. privacy.

02.  Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Stichting Kopje Cultuur via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03.  Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Stichting Kopje Cultuur of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps verifcatie. Bij deze tweestaps verifcatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Stichting Kopje Cultuur. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certifcaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Stichting Kopje Cultuur privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Stichting Kopje Cultuur ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

01.  Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Stichting Kopje Cultuur vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stichting Kopje Cultuur. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02.  Recht op rectifcatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifceren door Stichting Kopje Cultuur. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

04. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Stichting Kopje Cultuur opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Stichting Kopje Cultuur al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 03. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stichting Kopje Cultuur vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stichting Kopje Cultuur niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Stichting Kopje Cultuur jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@kopjecultuur.nl o.v.v. privacy onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.