Stichting Kopje Cultuur Steenwijkerland

Stationsplein 1
8331 GM Steenwijk
Telefoon: 0521-512668
06-51648903

Website: www.kopjecultuur.nl
Mailadres: info@kopjecultuur.nl

Kvk:     05074402
RSIN:   813105560
Bankrekening NL39RABO0361293119

Doelstelling van de stichting:
Het organiseren van culturele evenementen in de Gemeente Steenwijkerland.

In ons beleidsplan staat hierover:

  • Verspreiden van geluk

Muziek, een onmogelijke balanceer act, een vuurspuwer in een donker park, Hamlet achter een eikenboom, ze brengen een moment van betovering teweeg en een onuitwisbare herinnering aan een moment van geluk. Dat geluk wil Kopje Cultuur verspreiden.

  • Cultuurparticipatie

De festivalorganisatie stimuleert verenigingen, groepen, scholen etc. om nieuwe producties te maken en deze tijdens Kopje Cultuur te presenteren op karakteristieke (buiten)locaties (de stadswallen, de markt, de straat, in het park Rams Woerthe, in kerken, in monumenten en in musea). Daarnaast stimuleert de festivalorganisatie de bezoekers deel te nemen aan kennismakingsactiviteiten, workshops en meetings.

  • Verbreding cultuurbereik.

Met het brengen van een laagdrempelig weekendprogramma voor jong en oud, wekt de festivalorganisatie interesse voor kunst en cultuur en bereikt zij een nieuw en breed publiek. Versterken van het sociaal weefsel in de samenleving en inclusiviteit zijn permanente aandachtspunten. Kopje Cultuur brengt de mensen bijeen, verbindt, zorgt voor nieuwe ontmoetingen.

  • Vernieuwing van het cultureel aanbod.

Het festivalprogramma verrijkt het cultureel aanbod in Steenwijkerland met nieuwe groepen, nieuwe producties en nieuwe activiteiten.

  • Cultuurtoerisme.

De organisatie brengt de binnenstad van Steenwijk positief in de publieke aandacht en
maakt met het festival de stad aantrekkelijker voor toeristisch bezoek.

  • Ontmoeting culturen en verbinden van diverse maatschappelijke groeperingen

Door het brengen van een multicultureel/internationaal podium laat de organisatie ook andere culturen kennismaken met Kopje Cultuur. Muziek, dans, zang, eten en drinken, sport en beweging zal centraal staan op en rond dit podium.

 

Het volledige beleidsplan staat op de website van Kopje Cultuur vermeld. Dit plan dient voortdurend te worden geactualiseerd.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid:

Voorzitter:
Greven, Lucas Frederik

Penningmeester:
Dingerdis, Jeroen

Algemene bestuursleden:
Evers, Johan Gerrit Richard Paul
Van der Velden, Franciscus Cornelis Maria
Van Opzeeland, Petronella Maria
Damhuis, Jozef Hendrikus

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.