Vocal@Motion is een muzikale groep die inmiddels 2x de Drentse popkorenprijs heeft gewonnen. Kwaliteit van het zingen wordt sterk op gelet, maar lol in het zingen en met de groep is ook erg van belang, daarnaast zijn uitstraling en show aandachtspunten. 
Men zingt meerstemmige musical- en popsongs, maar ook showmuziek (Broadway), jazz en close harmony nummers behoren tot het repertoire. Er is regelmatig afwisseling in zang met het ensemble, solisten en kleiner gevormde groepen. De groep staat sinds januari dit jaar onder muzikale leiding van Barbara Lok.
Voor een impressie van het koor kijk op www.vocalatmotion.com  of volg ons op Facebook.