Willem Willemsen

  • juli 05, 2018

Ik ben van het bouwjaar 1949 en ben geboren en getogen in Zwolle. Het atelier is naar eigen inzicht en idee ingericht tot (klein-) meubelmakerij, waarbij het handmatig maken van unieke en enkelvoudige ontwerpen het uitgangspunt is. Naast het werken in opdracht ben ik aan het experimenteren in “mijn kunnen” en ontwerpen van unieke modellen en deze uit te werken tot een tastbaar object.
Het opnieuw gebruiken van oude meubels of onderdelen heeft mijn interesse, zolang het maar om massief hout gaat. Restmaterialen gebruik ik om te verwerken tot kunstzinnige voorwerpen en aandachttrekkers en blijf daarbij  zoeken  naar  de  herkenbaarheid. De interesse voor de kunst is mede ontstaan door voor kunstzinnige voorwerpen en aandachttrekkers en blijf daarbij zoeken naar de herkenbaarheid.

De interesse voor de kunst is mede ontstaan door voor kunstenaars ontwerpen uit te werken en  te  realiseren. Het verschil met beeldende kunst en mijn werk is dat de kunstenaar het voorwerp “uit” het hout weet te halen en ik het “van” hout maak. Ook al is het atelier vaak overvol en zeker niet stofvrij, ik zal u er graag ontvangen en te woord staan.

ID-atelier Zwolle
www.idatelier.nl
idatelier@gmail.com