Elisa van den Berg

  • juli 05, 2018

Vanaf 1996 startte ik mijn beroepspraktijk als beeldend kunstenaar waarbij ik d.m.v. exposities mijn vrije werk verkoop en opdrachten van particulieren en bedrijven uitvoer.Als docente Beeldende vorming ik heb ca. 10 jaar als deeltijd docente in het V.O.   gewerkt en gaf CKV aan groepen in het VMBO,Havo en Atheneum. Ik volgde diverse trainingen voor Kunstzinnige therapie en coaching (kunstzinnig dynamisch en provocatief). Vanaf 1985 – 1994 heb ik kleine groepjes en individuele mensen begeleid.

Daarnaast heb in diverse onderdelen van de kunstdiscipline les gegeven en projecten uitgevoerd aan: Culturele centra, voor de Gemeente Assen deed ik pilot in het kader van Jeugdwerkloosheidbestrijding met 12 deelnemende VO scholen, maatschappelijke Stages VO, Rsg. De Groene Driehoek Hoogeveen, aan Instellingen workshops gegeven voor het personeel Kunst en Communicatie en workshops in het kader van stressreductie en een project aan basisscholen De Koffer vol Geluk.
In mijn persoonlijke levenssfeer ontdekte ik de kracht die van beeldend denken uitgaat. Door deze kennis met mensen te delen is er ervaring ontstaan. Creativiteit raakt alle levensterreinen.
www.elisavandenberg.nl